UPRAVLJANJE UGOVORIMA

Upravljanje ugovorima počinje od trenutka kad je ugovor potpisan a njegova vrijednost i poslovne prednosti mogu se ostvariti samo ako su vidljivi ključnim osobama unutar organizacije te ukoliko se s ugovorima upravlja proaktivno.
Automatizacijom procesa može se eliminirati većina izazova s kojima se tvrtke danas susreću kao što su neadekvatna evidencija i arhiva ugovora, nedostatak ažurnih informacija  te nepristupačnost podacima.

Rješenje za upravljanje Ugovorima omogućuje standardizirano kreiranje i pohranu Ugovora na centralnom repozitoriju, uz optimalan sustav revizije i odobravanja. Prati životni ciklus Ugovora, te pravovremeno obavještava ključne korisnike o bitnim podacima.

Pruža dostupnost svim informacijama prikupljenim tijekom ugovornog procesa, te omogućuje povezivanje ugovora i prateće dokumentacije. Pomoću naprednih sustava izvještavanja ključni korisnici imaju potpunu vidljivost i kontrolu nad ugovorima.

Prednosti:

  • Siguran online pristup ugovorima
  • Unaprjeđenje efikasnosti i maksimalne iskoristivosti odobrenih ugovora
  • Optimalan sustav revizije i odobravanja ugovora
  • Dostupnost svih informacija, brza pretraga i izvještavanje
  • Automatski sustav notifikacija
  • Jednostavnije kreiranje novih ugovora
  • Poboljšanje interne kontrole
  • Smanjenje troška obrade i rizika