ODOBRAVANJE RAČUNA

Brz tempo modernog poslovanja zahtjeva i brze reakcije. Praćenje i odobravanje ulaznih računa isključivo „ručnim putem“ zahtjeva puno vremena, usporava cijeli proces poslovanja, a ujedno nije ni posve transparentno.  Automatizacijom procesa svi sudionici uključeni u proces odobravanja mogu elektronski odobravati fakture uz unos podataka potrebnih za odobravanje. Na ovaj način računi prolaze kroz proces odobravanja bez kolanja papira od stola do stola.

Rješenje omogućava zaprimanje računa putem nekoliko kanala te njegovu obradu putem standardiziranog procesa. Računima se dodjeljuju meta podaci prema unaprijed definiranim pravilima čime se smanjuje mogućnost pogreške.
Arhiviranim računima se može pristupiti u svakom trenutku, te se može pratiti svaka instanca u procesu odobravanja. Rješenje ima razvijen inteligentni sustav slanja obavijesti i upozorenja o podacima s računa.

Prednosti:

  • Jasno definirani i automatizirani operativni procesi
  • Eliminacija papirnatog kolanja računa
  • Povećanje broja obrađenih računa
  • Kontrola ulaznih računa
  • Arhiviranje digitalnih verzija u centralnom repozitoriju
  • Brza pretraga i vidljivost svih statusa računa
  • Smanjenje mogućnosti pogrešaka u obradi